18 december, 2013

Startsida

Knas hemma :ungas perspektiv på familjehem och HVB-hem

KHfigur

De flesta barn och unga växer upp med sina föräldrar, men det gäller inte alla. Av olika skäl kan barn och unga bli omhändertagna av samhället och samhällsplaceras. Det kan vara i familjehem, hem för vård eller boende (HVB-hem), eller liknande. Varje år är minst 35.000 barn och unga samhällsplacerade längre eller kortare tid. Det motsvarar en person i varje klass.

Vi arbetar för att stärka samhällsplacerade barns och ungas rättigheter.

Knas hemma företräder de som är eller har varit samhällsplacerade som barn eller unga.  Vi lyfter fram barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter av placering i familjehem och HVB- hem och arbetar för barns och ungas delaktighet i samhället. Vi arbetar för gemenskap mellan alla dem som varit samhällsplacerade, en gemenskap över genus-, ålders- och etniska gränser.

Vi utbildar Knas hemma ambassadörer i barnets rättigheter och ledarskap

Knas hemma utbildar unga vuxna till ambassadörer med inriktning på barns och ungas rättigheter och delaktighet. Vi föreläser och utbildar Socialtjänst, familjehem och andra samhällsaktörer i delaktighetsmetoder som på bästa sätt stärker barns och ungas röster och höjer deras status i samhället.

Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem.

Knas hemma startades 2013 på Barnombudsmannen i Uppsala (-en ideell förening). Vi arbetar nationellt och våra ungdomar bor i olika delar av landet.

 

Vill du vara med?

khhelbild

'