Visa förra bilden
Välkommen till Knas Hemma (bild 1)
Visa nästa bild
Om Knas hemma

Om Knas hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca 13–30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga.
Läs mer

Ambassadörer

Ambassadörer

Knas hemma startades 2013 som ett projekt (Allmänna arvsfonden) på Barnombudet i Uppsala. Idag är Knas hemma en ideell förening där styrelsen består av unga vuxna och medlemmar i Knas hemma.
Läs mer

Anlita Knas hemma

Anlita Knas hemma

Knas hemma erbjuder ett samskapande för att stärka barns och ungas röster samt delaktighet. Vi tar fram nya arbetsmetoder för ökad delaktighet och tillgänglighet, ingår i referensgrupper, rapporter, ger input på textmaterial samt via våra föreläsningar och utbildningspaket för socialtjänst, på familjehemsutbildningar, på universitet och högskolor etc. Vi kommer gärna och föreläser och inspirerar er!
Läs mer

Delaktighet och rättigheter

Delaktighet och rättigheter

Knas hemma utvecklar kreativa metoder för att lyfta barns och ungas delaktighet och röster inom Socialtjänst, familjehem, HVB-hem, samt andra aktörer som träffar målgruppen. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agera utifrån dem.
Läs mer